Jsou i lepší pochoutky k pivu než cookies. Ale musí tu být, aby ses tu mohl cítit jako doma. Další informace.
souhlasím
Podmínky použití internetových stránek
Užívání těchto internetových stránek se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na veškeré uživatele, kteří tyto internetové stránky navštíví. Každý uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit.
Provozovatel:
Tyto internetové stránky provozuje společnost Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5 (dále jen „provozovatel“).
Zpracovatel:
Zpracovatelem obsahu a osobních údajů je VivaKi Czech Republic s. r. o., Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7 (dále jen „zpracovatel“).
Rozhodné právo:
Jakékoli vztahy vznikající v souvislosti s prohlížením nebo jiným užíváním těchto internetových stránek se řídí českým právem.
Obsah internetových stránek:
Uživatelé berou na vědomí, že stránka je pro starší 18 let a že není možné zaručit, že obsah těchto internetových stránek bude vždy zcela přesný, pravdivý a pravidelně aktualizovaný. Provozovatel publikuje veškeré informace, tipy nebo rady uvedené na internetových stránkách v dobré víře o jejich nezávadnosti. V žádném případě je však nelze považovat za odborné informace, tipy nebo rady.

Uživatelé berou na vědomí, že obsah internetových stránek a jeho rozsah se může měnit nebo být zcela odstraněn, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit přístup k některému obsahu internetových stránek registrací uživatele.

Žádná informace obsažená na těchto internetových stránkách nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy.

Před konzumací nebo použitím jakéhokoli výrobku prezentovaného na těchto internetových stránkách se doporučuje seznámit se se složením jednotlivých produktů a zvážit svůj zdravotní stav, abyste předešli případným zdravotním rizikům.
Ochrana osobních údajů:
Přístup na internetové stránky nebo jejich část může být podmíněn registrací uživatele, tj. sdělením některých osobních údajů provozovateli. Jedná se zejména o jméno, příjmení, region, rok narození, e-mailovou adresu, zájmy, preference, atd.

Jakékoli osobní údaje poskytnuté uživatelem v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek, zejména při registraci, budou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatelem nebo třetí osobou – zpracovatelem, na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Se získanými údaje je nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak pokud se uživatel rozhodnul údaje poskytnout, je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé, v případě jejich změny tuto neprodleně písemně oznámit provozovateli. Jejich poskytnutím v rámci registrace uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů provozovatelem coby správcem jakýmikoli prostředky pro dále uvedené účely po dobu nezbytně nutnou. Svůj souhlas s jejich použitím může uživatel kdykoliv bezplatně písemně odvolat.

Na základě žádosti uživatele mu budou za úhradu nutných nákladů poskytnuty informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb. Pokud se bude uživatel domnívat, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, je oprávněn od provozovatele požadovat vysvětlení nebo žádat odstranění závadného stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li provozovat žádosti užiávatele, má uživatel právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může účastník obrátit i přímo.
Použití osobních údajů:
Osobní údaje poskytnuté provozovateli v rámci přihlášení k odběru newsletteru a registrace na těchto internetových stránkách mohou být použity pouze k následujícím účelům: marketingové účely, nabídka služeb a produktů, marketingové soutěže, zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích, výrobcích a jiných aktivitách, a to formou zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, v platném znění (např. e-mailem, SMS, MMS, telefonicky). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat, a  to způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Získané osobní údaje mohou být předány společnostem ze skupiny provozovatele či jiným zpracovatelům, a to za účelem nabízení obchodu a služeb.
Souhrnné informace o uživatelích:
Shromažďované údaje mohou být zpracovány do anonymizovaných (tj. identifikaci jednotlivých uživatelů neumožňujících) agregovaných celků pro účely zjištění zájmů a preferencí uživatelů. Takto agregované a anonymizované údaje může provozovatel nebo jiná společnost ze skupiny provozovatele uveřejnit za účelem charakteristiky poskytovaných služeb pro potencionální partnery, odběratele, inzerenty a další osoby nebo k jiným účelům.
Shromažďování dat, odkazy na jiné internetové stránky:
Počítačový systém a software užívaný těmito internetovými stránkami může v rámci svého běžného fungování shromažďovat data související s užíváním internetového komunikačního protokolu za účelem získávání anonymních statistických údajů o užívání stránek a ke kontrole jejich správného užívání. Přestože tyto údaje, jako například druh používaného prohlížeče, IP adresa (internetový protokol), názvy počítačových domén používaných uživatelem při přihlášení se na internetové stránky, jiné parametry vztahující se k operačnímu systému a výpočetnímu prostředí počítače používaného k přístupu na internetové stránky, nejsou shromaždovány za účelem identifikace uživatele, i tak mohou vést k jeho identifikaci přiřazením údajů uchovávaných třetími stranami. V každém případě budou údaje okamžitě po zpracování smazány.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné, provozovatelem nekontrolované internetové stránky. Provozovatel neodpovídá za obsah takových internetových stránek nebo za ochranu osobních údajů na takových internetových stránkách.
V případě, že se uživatel těchto internetových stránek rozhodne navštívit některou z internetových stránek, na něž tyto internetové stránky odkazují, doporučuje se seznámit se s jejich pravidly na ochranu osobních údajů.
Duševní vlastnictví:
Obsah publikovaný na těchto internetových stránkách je předmětem ochrany autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Autorská díla publikovaná na těchto internetových stránkách, včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení a databází, které mohou být obsahem stránek, mohou být uživateli užívána pouze pro osobní potřebu. Užití autorských děl publikovaných na těchto internetových stránkách, tj. jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, apod., pro jiné než osobní potřeby uživatelů, je zakázáno, s výjimkou případů, kdy jejich užití autorský zákon dovoluje nebo kdy provozovatel těchto internetových stránek k takovému užití poskytne příslušné oprávnění.
Označení produktů:
Označení produktů uváděných na těchto internetových stránkách mohou být chráněna ochrannými známkami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Jakékoli užití ochranných známek jinou osobou než jejím vlastníkem je zakázáno s výjimkou případů, kdy vlastník dané ochranné známky poskytne k jejímu užití příslušné oprávnění. Zejména se jedná o ochrannou známku „Braník“ a její varianty.

Tyto internetové stránky neobsahují veškeré značky registrované provozovatelem nebo společnostmi ze skupiny provozovatele u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky nebo dle mezinárodních právních předpisů u jiných organizací.
Změny podmínek:
Veškeré změny těchto podmínek budou uveřejněny na těchto internetových stránkách.
Kontakt:
Pivovary Staropramen s. r. o.
Nádražní 84
150 00 Praha 5Pravidla používání souborů Cookies.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Pomáhají identifikovat Vaše zařízení pro náš server. Běžně pomáhají zajistit, aby webové stránky fungovaly lépe a efektivněji. Webové stránky totiž dokážou tyto soubory přečíst i přepsat a cookies jim umožňují, aby rozpoznaly a zapamatovaly si důležité informace, díky nimž pro vás bude užívání pohodlnější. K čemu cookies slouží? Cookies pouze zaznamenávají například, jaké stránky byly navštíveny dotyčným zařízením a jak dlouho návštěva trvala. Uživatelé mají možnost nastavit své počítače tak, aby přijímaly všechny cookies, upozornily je, když cookie přijmou, nebo cookies nepřijímaly vůbec. Těmto uživatelům pak samozřejmě nemohou být poskytnuty určité osobní služby. Cookies třetích stran Používáme zásuvné moduly sociálních sítí Facebook a Google.
Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž moduly jsou na webu využívány, prosím, navštivte sekce ochrany soukromí na těchto odkazech:
Jak přivázat pivo Braník spodní proužek

TIP

JAK PŘIVÁZAT BRANÍČEK?

sipka vlevo
sipka vpravo
Až letos vyrazíte na vodu a vezmete si sebou na posilněnou Braníček v PET lahvi, už se nemusíte bát, že by vám uplaval. Dobře se připravte a natrénujte si tři pořádné uzly, které udrží petku i v divokých peřejích.
BRANICKÁ SMYČKA
Nejvhodnější úvaz pro Braníček, který brání váš dvoulitr i v divoké řece.
uzel na provaze
CHLADÍCÍ OKO
Ideální pro uvázání Braníka i na břehu pro neustálé chlazení na optimální teplotu.
uzel na provaze
UVEZU DVA KOUSKY
Jedno lanko bez problémů utáhne dva i více kousků, abyste se mohli podělit o svou radost s kamarády.
uzel na provaze
Správně vychlazený vytáhněte a spotřebujte nejdříve, až dojedete večer s lodí do kempu ;-)

VSTUP NA TYTO STRÁNKY JE POVOLEN
JEN OSOBÁM STARŠÍM 18 LET.

Zadej svoje datum narození a pokračuj dál!

LED
ÚNO
BŘE
DUB
KVĚ
ČVN
ČVC
SRP
ZÁŘ
ŘÍJ
LIS
PRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
zapamatovat si mě
VSTOUPIT
sipka