Podmínky použití internetových stránek a Zásady ochrany osobních údajů

Užívání těchto internetových stránek se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na veškeré uživatele, kteří tyto internetové stránky navštíví. Každý uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit.
Naše stránka není tím pravým místem pro urážky, spam, reklamu, politiku, politický aktivismus, náboženství, rasismus, propagandu nebo nelegální obsah. To platí také pro externí webové stránky, na které mohou vést vaše odkazy.

Obsah nesdílejte s osobami mladšími 18 let.


Provozovatel:

Tyto internetové stránky provozuje společnost Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5 (dále jen „provozovatel“).

Zpracovatel:

Zpracovatelem obsahu a osobních údajů je Lion Communications s.r.o., Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7(dále jen „zpracovatel“).

Rozhodné právo:

Jakékoli vztahy vznikající v souvislosti s prohlížením nebo jiným užíváním těchto internetových stránek se řídí českým právem.

Obsah internetových stránek:

Uživatelé berou na vědomí, že stránka je pro starší 18 let a že není možné zaručit, že obsah těchto internetových stránek bude vždy zcela přesný, pravdivý a pravidelně aktualizovaný. Provozovatel publikuje veškeré informace, tipy nebo rady uvedené na internetových stránkách v dobré víře o jejich nezávadnosti. V žádném případě je však nelze považovat za odborné informace, tipy nebo rady.

Uživatelé berou na vědomí, že obsah internetových stránek a jeho rozsah se může měnit nebo být zcela odstraněn, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit přístup k některému obsahu internetových stránek registrací uživatele.

Žádná informace obsažená na těchto internetových stránkách nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy.

Před konzumací nebo použitím jakéhokoli výrobku prezentovaného na těchto internetových stránkách se doporučuje seznámit se se složením jednotlivých produktů a zvážit svůj zdravotní stav, abyste předešli případným zdravotním rizikům.

Duševní vlastnictví:

Obsah publikovaný na těchto internetových stránkách je předmětem ochrany autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Autorská díla publikovaná na těchto internetových stránkách, včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení a databází, které mohou být obsahem stránek, mohou být uživateli užívána pouze pro osobní potřebu. Užití autorských děl publikovaných na těchto internetových stránkách, tj. jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, apod., pro jiné než osobní potřeby uživatelů, je zakázáno, s výjimkou případů, kdy jejich užití autorský zákon dovoluje nebo kdy provozovatel těchto internetových stránek k takovému užití poskytne příslušné oprávnění.

Označení produktů:

Označení produktů uváděných na těchto internetových stránkách mohou být chráněna ochrannými známkami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Jakékoli užití ochranných známek jinou osobou než jejím vlastníkem je zakázáno s výjimkou případů, kdy vlastník dané ochranné známky poskytne k jejímu užití příslušné oprávnění. Zejména se jedná o ochrannou známku „Braník“ a její varianty.

Tyto internetové stránky neobsahují veškeré značky registrované provozovatelem nebo společnostmi ze skupiny provozovatele u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky nebo dle mezinárodních právních předpisů u jiných organizací.

Změny podmínek:

Veškeré změny těchto podmínek budou uveřejněny na těchto internetových stránkách.

Kontakt:

Pivovary Staropramen s. r. o.
Nádražní 84
150 00 Praha 5Molson Coors Brewing Company


Zásady ochrany osobních údajů
Poslední úprava a datum platnosti: 22. května 2018


Úvod

Společnost Molson Coors Brewing Company si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej. Chceme, abyste byli obeznámeni s tím, jak vaše informace shromažďujeme, používáme, přenášíme, zveřejňujeme a archivujeme.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy spojené s informacemi (definovány v části 3) shromážděnými z našich webových stránek, stránek sociálních médií a propagačních stránek, které máme pod kontrolou, z widgetů a stránek a aplikací pro mobilní telefony, našich věrnostních programů, blogů, interaktivních aplikací, e-mailů a textových zpráv (SMS a MMS), které vám zasíláme, a dalších interaktivních funkcí (jednotlivě „stránka“, souhrnně „stránky“), prostřednictvím našich inzerátů online na webových stránkách třetích stran a prostřednictvím prodejců/zdrojů, od kterých dané informace získáváme.
Informace shromážděné podle těchto Zásad ochrany osobních údajů může způsobem popsaným v tomto dokumentu používat společnost Molson Coors Brewing Company a její dceřiné společnosti, včetně společností MillerCoors LLC, Molson Coors Canada, provozované společnosti divizí Molson Coors Europe a Molson Coors International, a jejich příslušné dceřiné společnosti, přidružené společnosti a přidružené značky, zástupci, důvěryhodní prodejci/poskytovatelé služeb a podnikové přidružené společnosti jednající naším jménem (souhrnně „Molson Coors“). Výrazy „my“, „nás“ a „naše“ odkazují při použití v těchto Zásadách ochrany osobních údajů na společnost Molson Coors (jak je definováno výše).  Pro účely platných zákonů na ochranu osobních údajů a ochranu soukromí bude subjekt společnosti Molson Coors, kterému své údaje odešlete a/nebo který provozuje stránku, jejímž prostřednictvím s námi komunikujete, správcem osobních údajů (definováno níže), které od vás budou ze stránek shromážděny.
Doporučujeme vám přečíst si celé Zásady ochrany osobních údajů, abyste se obeznámili s našimi postupy.Zásady

1) Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které získáme od jednotlivců, kteří vstupují do interakce s námi a našimi stránkami, produkty a službami.  Nevztahují se na informace, které získáváme na základě své kapacity jakožto zaměstnavatele. Při interakci s našimi stránkami není nutné, abyste poskytovali jakékoli informace; pokud se však rozhodnete tak neučinit, je možné, že k určitým funkcím stránek a dalším službám nebudete mít přístup.  Informace o tom, jak bude společnost Molson Coors zpracovávat vaše údaje v případě, že u nás požádáte o pracovní pozici, najdete v našem samostatném prohlášení o korektním zpracování údajů zde.

2) Omezení přístupu na osoby, které dosáhly věkové hranice pro konzumaci alkoholu

STRÁNKY SPOLEČNOSTI MOLSON COORS A PŘÍSTUP K VEŠKERÝM REKLAMNÍM A MARKETINGOVÝM INFORMACÍM JE URČEN POUZE OSOBÁM, KTERÉ DOSÁHLY VĚKOVÉ HRANICE PRO KONZUMACI ALKOHOLU PODLE JURISDIKCE, KDE SE K TAKOVÉMU OBSAHU PŘISTUPUJE NEBO KDE PROBÍHÁ JEHO PROHLÍŽENÍ. PŘED VSTUPEM NA STRÁNKU NEBO PŘED INTERAKCÍ S NÍ BUDETE POŽÁDÁNÍ O OVĚŘENÍ SVÉHO DATA NAROZENÍ. VÝZVY K OVĚŘENÍ VĚKU MOHOU BÝT UMÍSTĚNY TAKÉ JINDE NA STRÁNKÁCH.
INFORMACE OD OSOB, KTERÉ NEDOSÁHLY VĚKOVÉ HRANICE PRO KONZUMACI ALKOHOLU, VĚDOMĚ NESHROMAŽĎUJEME A POŽADUJEME, ABY NÁM TAKOVÉ OSOBY ŽÁDNÉ INFORMACE NEPOSKYTOVALY (DEFINOVÁNO NÍŽE) ANI NEVYUŽÍVALY PŘÍSTUPU NA NAŠE STRÁNKY. POKUD JSTE NEDOSÁHLI VĚKOVÉ HRANICE PRO KONZUMACI ALKOHOLU VE SVÉ JURISDIKCI A NA STRÁNKU VSTOUPILI NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ FALEŠNÉHO DATA NAROZENÍ, MUSÍTE STRÁNKU IHNED OPUSTIT.  POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE NÁM OSOBA, KTERÁ NEDOSÁHLA VĚKOVÉ HRANICE PRO KONZUMACI ALKOHOLU, POSKYTLA INFORMACE NA ZÁKLADĚ ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU PŘI SOUČASNÉM PORUŠENÍ OMEZENÍ PŘÍSTUPU PRO PŘÍSLUŠNÉ STRÁNKY, IHNED NÁS KONTAKTUJTE A TYTO INFORMACE BUDOU ODEBRÁNY.


3) SHROMAŽĎOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
 • Typy informací: Společnost Molson Coors shromažďuje dva typy informací (souhrnně „informace“):
  • „Osobní údaje“ jsou informace o jednotlivci, kterého lze identifikovat, jak definují platné zákony. Tyto informace se obecně shromažďují, když si zaregistrujete účet, objednáte zboží, zapojíte se do propagační akce, vstoupíte s námi do interakce na sociálních médiích, kontaktujete služby zákazníkům nebo na našich stránkách položíte dotazy. Příklady osobních údajů:
   • Kontaktní informace (např. jméno, adresa bydliště nebo fyzická adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu);
   • Fakturační a dodací informace (např. číslo kreditní/debetní karty, datum spotřeby, kód CVV, fakturační a dodací adresy a kontaktní údaje);
   • Uživatelské jméno a hesla používaná k přístupu ke stránkám, včetně ověřování prostřednictvím platforem sociálních médií;
   • Informace k účtům na sociálních médiích (např. uživatelské jméno a hesla, profilové fotografie a další obrázky, které jako uživatelem vytvářený obsah zveřejníte);
   • Státní identifikační čísla (která mohou zahrnovat, pokud sídlíte v USA, číslo sociálního pojištění (v omezených případech, například, pokud vyhrajete v loterii nebo získáte odškodnění, je tuto skutečnost nutné oznámit na státních daňových formulářích)); a
   • Další osobní údaje, jaké se považují za nezbytné nebo které poskytnete dobrovolně.
  •  „Další informace“ jsou informace získané ze stránek, Internetu a zdrojů třetích stran, které neidentifikují žádnou konkrétní osobu. Mezi další informace obecně patří:
   • Demografické údaje včetně data narození, pohlaví, zájmů, stavu, PSČ, časového pásma, země a jazyka, pokud tyto údaje neslouží k identifikaci konkrétní osoby;
   • Preference, nákupní zvyklosti a jiné informace týkající se životního stylu, včetně seznamů přání s produkty, historie objednávek, marketingových preferencí a telefonního operátora;
   • Dotazy z vyhledávání;
   • Údaje o využívání aplikací;
   • Umístění souborů s protokoly na serveru, poskytovatel internetových služeb, identifikátor mobilního nebo jiného zařízení (např. UDID a MEID), agenti uživatele nebo IP adresa;
   • Informace získané prostřednictvím souborů cookies, označení, pixely, pixely clear, majáky a další podobné technologie;
   • Informace o zeměpisném umístění, jako je vaše přesná nebo přibližná poloha;
   • Odkazování na webové stránky/URL a jejich opouštění (včetně „proklikávacích“ adres URL a pixelových značek);
   • Informace o prohlížeči a zařízení (včetně platformy a verze);
   • Další souhrnné nebo anonymní informace.

V určitých jurisdikcích mohou být za osobní údaje pokládány některé další informace. V takovém rozsahu, v jakém jsou jakékoli informace místními zákony pokládány za osobní údaje, s těmito informacemi také tak zacházíme a zajišťujeme, abychom s těmito osobními údaji nakládali v souladu s veškerými platnými zákony na ochranu osobních údajů a soukromí. Podobně, pokud další informace zkombinujeme s osobními údaji, bude se s výslednými informacemi nakládat jako s osobními údaji tak dlouho, dokud zůstanou zkombinované.
V rozsahu, jaký umožňují platné zákony, lze jakékoli osobní údaje kombinovat s jakýmikoli dalšími informacemi, které nám poskytnete prostřednictvím jiných kanálů, které jsou veřejně přístupné nebo které můžeme získat jiným způsobem, včetně získání od třetích stran.


 • Jak můžeme údaje shromažďovat: Společnost Molson Coors může údaje získávat z následujících zdrojů:
  • Od vás (např. informace, jako je datum narození, pohlaví, koníčky a zájmy, spotřebitelské zvyklosti, PSČ a upřednostňované způsoby komunikace, když je dobrovolně uvedete);
  • Naše stránky a aplikace (např. když si zakoupíte určitý produkt na prodejní internetové stránce nebo se přihlásíte k odběru propagačních e-mailů);
  • Offline (např. dotazy na oddělení služeb zákazníkům, slosování);
  • Technologie sledování online, včetně sledování napříč zařízeními (např. protokoly servisních souborů, IP adresa, soubory cookies, značky, pixely, pixely clear, gify, bugy, majáky a další podobné technologie, z nichž některé mohou společnosti Molson Coors nebo našim poskytovatelům služeb umožnit identifikaci vaší osoby a shromažďování informací o vás napříč zařízeními a stránkami);
  • Využití mobilních zařízení (tj. informace získané z naší mobilní aplikace, jako je zeměpisná šířka a délka nebo možnosti určování polohy vašeho zařízení (např. signál GPS, Wi-Fi, Bluetooth, majáky, čipy kontrolek LED nebo jiné podobné technologie)) a placené aplikace či služby třetí strany;
  • Prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo zařízení (např. určité informace, včetně typu vašeho počítače, názvu a verze operačního systému, IP adresy, adresy Media Access Control (MAC), jazyka, typu a verze internetového prohlížeče a poskytovatele služeb, který se u většiny prohlížečů často zachycuje automaticky);
  • Prostřednictvím analytických a propagačních funkcí webových stránek (např. Google Analytics, Google Analytics Demographics, Interest Reporting, technologie Adobe Flash mimo jiné včetně technologií Adobe Flash Local Stored Objects, Quantcast);
  • Jiné zdroje (např. veřejné databáze; společní marketingoví partneři, platformy sociálních médií, od osob, se kterými jste ve spojení na platformách sociálních médií, veřejná fóra a od dalších třetích stran). 

 • Jak můžeme údaje používat: V rozsahu povoleném platnými zákony může společnost Molson Coors vaše údaje použít k následujícím účelům:
  • Zasílat vám administrativní informace, například informace týkající se stránek a změn našich podmínek a zásad. 
   • Protože tyto informace mohou být pro vaše používání stránek důležité, nemůžete se od zasílání těchto sdělení odhlásit;
  • Spravovat váš účet nebo kterékoli z našich stránek, včetně věrnostních programů, slosování a soutěží, kterých se zúčastníte, včetně vyrozumění o výsledcích.
   • Upozorňujeme, že některé propagační akce mají dodatečná pravidla, která mohou obsahovat další informace o používání a zveřejňování vašich údajů;
  • Zasílat vám marketingová sdělení a aktualizace týkající se společnosti Molson Coors, k jejichž odběru jste se přihlásili, včetně informací o nových produktech, událostech a propagačních akcích (např. e-maily, upozornění push, zprávy SMS a MMS);
  • Doručovat vám přizpůsobené nebo cílené reklamy na základě informací, které jsme získali z vašeho používání našich stránek a inzerce, informací získaných od třetích stran, nebo z kombinace těchto zdrojů, včetně minulých nákupů nebo zájmů;
  • Zasílat vám e-maily z transakcí týkající se nákupů uskutečněných na našich stránkách, včetně potvrzení objednávek a e-mailů o zapomenutém nákupním košíku;
  • Plnit vaše objednávky a zpracovávat vaše transakce/platby;
  • Poskytovat zákaznickou podporu a reagovat na vaše dotazy a plnit vaše požadavky;
  • Povolit vám aktivitu nebo zveřejňování příspěvků na našich stránkách sociálních médií a blozích, a jakékoli podobné platformě, na které se s námi a dalšími spotřebiteli rozhodnete navázat kontakt. Upozorňujeme, že veškeré informace, které na těchto platformách zveřejníte, se stanou veřejnými informacemi, a mohou být přístupné pro návštěvníky stránek a pro veřejnost;
  • Umožnit vám prostřednictvím stránek odesílat zprávy přátelům (pouze nad věkovou hranicí pro konzumaci alkoholu).  Používáním této funkce nám sdělujete, že jste oprávněni k používání a k tomu, abyste nám poskytli kontaktní údaje svého přítele;
  • Provádět marketingový průzkum a analýzu a plnit další obchodní účely, mimo jiné včetně auditů, vývoje nových produktů, vylepšení naší komunikace s vámi a našich stránek, vyhodnocení efektivity našich mediálních nákupů, identifikace trendů a vzorců provozu/stahování a diagnostikování problémů;
  • Personalizovat váš zážitek na našich stránkách, včetně zobrazování obsahu na základě vaší polohy, minulých nákupů, zájmů a rovněž informací získaných napříč zařízeními a stránkami;
  • Zlepšovat naše produkty, služby, obsah, inzerci a propagační akce;
  • Splňovat nebo prosazovat platné právní požadavky včetně dodržování zákonů mimo vaši domovskou zemi;
  • Reagovat na požadavky od vládních orgánů, včetně těch mimo domovskou zemi; a
  • Používat vaše údaje k jiným účelům na anonymizované nebo souhrnné bázi, nebo
  • Jinak, jak vyžaduje zákon.

Vaše údaje můžeme rovněž sdílet v rámci společnosti Molson Coors způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše údaje můžeme rovněž sdílet s třetími stranami, jak je popsáno níže.


4) TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ
 • Soubory cookies a technologie sledování. Společnost Molson Coors využívá na našich stránkách „soubory cookies“, „značky“, „pixely“, „gify clear“ a další podobné technologie sledování. Soubor cookies je textový soubor, který je při vašem přístupu na stránky nebo Internet umístěn na váš počítač nebo jiné mobilní zařízení. Tato technologie umožňuje společnosti Molson Coors shromažďovat informace o vaší interakci s našimi stránkami a inzercí. Příklady takových informací mohou zahrnovat, mimo jiné: demografické údaje, typ prohlížeče, IP adresu, zobrazené stránky, uskutečněné aktivity a dobu trvání vaší návštěvy. Od určitých mechanismů sledování se můžete kdykoli „odhlásit“ prostřednictvím nastavení prohlížeče. Zákaz takových funkcí vám však může znemožnit používání určitých funkcí nebo využívání veškerých nabídek na naší stránce v plném rozsahu. 
 •  

  Na našich stránkách se k různým účelům využívají různé typy souborů cookies. Ty se označují jako: přísně nezbytné soubory cookies, výkonnostní soubory cookies a funkční soubory cookies. Některé soubory cookies mohou poskytovat externí třetí strany za účelem poskytnutí doplňkových funkcí na naše stránky, přičemž tyto jsou uvedeny níže.


  Přísně nezbytné soubory cookies
  Tyto soubory cookies mají zásadní význam pro splnění akce, kterou vyžadujete, například identifikaci vaší osoby při přihlašování. Pokud tyto soubory cookies v nastaveních prohlížeče zakážete, nemůžeme vám zaručit způsob chování stránek během vaší návštěvy.


  Výkonnostní soubory cookies
  Jedná se o soubory cookies používané k vylepšení našich stránek, například pro analýzy, které nám umožní vidět, jak se stránka používá a kde provést zlepšení. Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci využívají naše stránky. Informace se shromažďují v anonymní podobě a zahrnují počet návštěvníků, odkud návštěvníci na stránky přišli a stránky, které navštívili.


  Funkční soubory cookies
  Tyto soubory cookies zlepšují výkonnost a fungování našich stránek, často v důsledku něčeho, co jako uživatel děláte. Můžeme například s ohledem na vás personalizovat svůj obsah nebo si pamatovat vaše preference.

  Společnost Molson Coors, naši důvěryhodní prodejci/poskytovatelé služeb a oprávněné třetí strany mohou také inzerovat naše produkty na webových stránkách třetích stran. Webové stránky třetích stran mohou taktéž využívat soubory cookies nebo jiné sledovací prostředky. Společnost Molson Coors, naši důvěryhodní prodejci/poskytovatelé služeb a oprávněné třetí strany nemají nad technologiemi sledování, které využívají třetí strany, kontrolu. Proto byste si měli pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů na stránkách těchto třetích stran, abyste byli obeznámeni s jejich případnými aktivitami sledování.


  • Požadavky Nesledovat. Když navštívíte naše stránky, budeme automaticky shromažďovat soubory cookies a další informace.  Z důvodu tohoto automatického shromažďování v současné době neuznáváme požadavky „Nesledovat“ na bázi prohlížeče. Za účelem sledování vašich návštěv na webových stránkách jsme aktuálně zapojeni do reklamních sítí třetích stran a využíváme soubory cookies třetích stran, jak je uvedeno výše.

   

  Informace o tom, jak se odhlásit ze shromažďování údajů jinými sledovacími prostředky najdete v části „Možnost volby/odhlášení“ níže.  


  • Zákaz souborů cookies v prohlížeči. Soubory cookies na našich stránkách můžete odmítnout nebo odstranit. V pokynech nápovědy k prohlížeči najdete podrobnější informace o souborech cookies a dalších sledovacích prostředcích a o tom, jak řídit jejich používání. Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout nebo odstranit, některé funkce našich stránek tím mohou být narušeny.  Pokud použijete jiný počítač nebo změníte prohlížeč, bude třeba celý proces odmítnutí nebo odstranění souborů cookies zopakovat. Podrobnější informace o souborech cookies včetně způsobu nastavení internetového prohlížeče na odmítnutí souborů cookies viz www.allaboutcookies.org.

  • Sledování za účelem reklamy.  Některá zařízení mohou umožňovat omezení sledování za účelem reklamy. Informace o tom, jak sledování za účelem reklamy zakázat, najdete v nastaveních počítače nebo jiného zařízení.

  5) TRANSAKCE

  V některých případech můžeme ke zpracování nákupů uskutečněných prostřednictvím stránek využít platební službu třetí strany, mimo jiné včetně rezervačních stránek a maloobchodních stránek eCommerce/online.  V těchto případech může vaše údaje shromažďovat tato třetí strana a nikoli my, přičemž budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů dané třetí strany, nikoli těmto Zásadám ochrany osobních údajů.  Využívání nebo zveřejňování vašich údajů touto třetí stranou nijak neřídíme a neneseme za ně zodpovědnost.


  6) SDÍLENÍ VAŠICH ÚDAJŮ/ZVEŘEJNĚNÍ TŘETÍM STRANÁM

  Společnost Molson Coors může někdy určité informace zpřístupnit třetím stranám (např. důvěryhodným dodavatelům a poskytovatelům) a v rámci naší rodiny společností/značek. Vaše údaje budeme s těmito třetími stranami a souvisejícími subjekty sdílet pouze způsoby, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Molson Coors nebo osoby, které nám pomáhají s našimi obchodními aktivitami, mají oprávnění výše zmíněné informace používat pouze tak, jak je nezbytné za účelem poskytování těchto služeb nebo jinak, jak je popsáno níže.  Pokud si přejete zrušit nastavení, kdy se vaše údaje za relevantních okolností sdílejí se třetími stranami (například, když se vaše osobní údaje používají k marketingovým/propagačním účelům), kontaktujte nás, jak je popsáno níže v části „Dotazy ohledně ochrany osobních údajů“. 

  Společnost Molson Coors může například sdílet relevantní informace, které o vás získá, v následujících případech:

  • Se svými důvěryhodnými dodavateli/poskytovateli služeb, abychom vyhodnocovali a vylepšovali své marketingové a propagační úsilí, obsah, produkty a služby, abychom lépe porozuměli zájmům zákazníků a jejich preferencím, abychom vám poskytovali relevantní informace a abychom mohli vést společné marketingové programy;
  • Se svými důvěryhodnými dodavateli služeb, kteří nám pomáhají s obchodními aktivitami (např. zpracování transakcí kreditních karet, řízení slosování a soutěží, dodání vaší objednávky, pomoc pro provozu stránky, poskytování služeb zákazníkům a zasílání e-mailových sdělení);
  • Se svými důvěryhodnými dodavateli/poskytovateli služeb, kteří pracují naším jménem a kteří nemají samostatné právo používat informace, ke kterým mají přístup nebo které jim zveřejníme;
  • V souvislosti s podnikovou změnou včetně fúze, akvizice nebo prodeje aktiv;
  • V souvislosti s propagačními akcemi, například, třetím stranám, které jsou sponzory dané propagační akce, za účelem poskytnutí seznamů jmen a kontaktních údajů třetí straně nebo jinak v souladu s pravidly platnými pro příslušnou propagační akci; 
  • Partnerům z řad třetích stran, se kterými můžeme vstoupit do určitého vztahu (např. společné marketingové kampaně, sportovní aliance).  V závislosti na účelech tohoto sdílení vám může společnost Molson Coors nabídnout možnost rozhodnout se, zda lze tyto informace sdílet, než je bude s takovým partnerem sdílet. Následné používání údajů partnerem z řad třetích stran se bude řídit jeho vlastními postupy a zásadami ochrany osobních údajů;
  • Jak vyžaduje zákon, jako například v souladu s vládním vyšetřováním nebo za účelem splnění předvolání nebo podobného právního procesu;
  • Když se v dobré víře domníváme, že je zveřejnění údajů nezbytné za účelem ochrany našich práv, ochrany vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodu nebo jako reakce na žádost vlády a
  • jakékoli jiné třetí straně s vaším předchozím formálním souhlasem tak učinit.

  7) SLUŽBY NA BÁZI URČENÍ POLOHY

  Společnost Molson Coors může shromažďovat údaje o fyzickém umístění vašeho zařízení, například prostřednictvím satelitu, GPS, mobilních vysílačů, majáků nebo signálů Wi-Fi. Údaje o fyzickém umístění vašeho zařízení můžeme použít k tomu, abychom vám poskytovali personalizované služby a obsah na základě polohy, včetně reklamy. Údaje o fyzickém umístění vašeho zařízení můžeme rovněž sdílet, v kombinaci s informacemi o tom, jaké reklamy jste viděli, a jinými informacemi, které shromažďujeme, se svými marketingovými partnery, abychom jim umožnili poskytovat vám relevantnější přizpůsobený obsah, včetně reklamy, a za účelem zkoumání efektivity reklamních kampaní. V některých případech můžete mít oprávnění takové způsoby využití a/nebo sdílení údajů o umístění vašeho zařízení povolit nebo odmítnout, pokud se však rozhodnete takové způsoby využití a/nebo sdílení odmítnout, je možné, že vám my a/nebo naši marketingoví partneři nebudeme schopni poskytnout relevantní personalizované služby a obsah. Pokud k tomu nedáte souhlas, tyto údaje o umístění se shromažďují anonymně v podobě, která neumožňuje identifikaci vaší osoby. Když si například stáhnete stránku Molson Coors Site (včetně mobilní aplikace) do svého zařízení, můžete dostat možnost uvést, že si přejete sdílet své umístění.

  Informace o odhlášení od služeb založených na poloze najdete v nastaveních svého zařízení.


  8) Zabezpečení a archivace údajů

  Zabezpečení, integrita a důvěrná povaha vašich údajů jsou pro nás mimořádně důležité. Společnost Molson Coors využívá administrativní, technické a fyzické zabezpečení na ochranu informací, o které se staráme, aby se zajistilo, že budou používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Mějte však prosím na paměti, že navzdory našim nejlepším snahám nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani nepřekonatelná. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše osobní údaje nejsou v bezpečí, ihned nás kontaktujte v souladu s částí 13 níže.
  Když zveřejňujete příspěvky na platformách sociálních sítí nebo jiných veřejných platformách, informace, které sdílíte, jsou viditelné pro ostatní uživatele a ostatní uživatelé je mohou číst, shromažďovat nebo používat. Společnost Molson Coors nenese odpovědnost za informace, které na těchto platformách dobrovolně sdílíte nebo zveřejňujete. Například, pokud na stránce sociálních médií uvedete své jméno, věk a adresu, jsou tyto informace veřejné.
  Vaše osobní údaje budeme archivovat tak dlouho, jak je přiměřeně nutné pro účely, ke kterým byly shromážděny, jak je vysvětleno v tomto prohlášení. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje archivovat delší dobu, například, když tak musíme učinit, abychom vyhověli právním, regulačním, daňovým nebo účetním požadavkům.
  Za specifických okolností můžeme vaše osobní údaje archivovat po delší dobu, abychom měli přesný záznam o vaší interakci s námi v případě jakýchkoli stížností nebo potíží, nebo pokud se budeme odůvodněně domnívat, že může dojít k soudnímu sporu ve vztahu k vašim osobním údajům nebo jednání.


  9) MEZINÁRODNÍ UŽIVATELÉ

  Jakékoli informace, které poskytnete, nebo které jsou shromážděny společností Molson Coors nebo jejím jménem, mohou přenášet nebo k nim získat přístup subjekty z celého světa v závislosti na postupech popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Molson Coors, jako globální společnost s místními dceřinými společnostmi a pobočkami, dodržuje veškeré platné místní, státní i národní zákony týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů.
  Podrobnější informace o tom, jak přenášíme osobní údaje v souladu s konkrétní legislativou EU ohledně ochrany osobních údajů, najdete v níže uvedené části Doplňující informace pro obyvatele EU.


  10) Sociální sítě/online komunity

  Na určitých stránkách vám můžeme umožnit přístup k online komunitám pro sdílení informací, jako jsou zprávy, fotografie a videa. Tyto informace můžete sdílet pouze s osobami nad věkovou hranicí pro konzumaci alkoholu na základě jurisdikce, ze které na stránku přistupujete. Můžeme vám také umožnit zveřejňovat obsah z některých stránek na vašem profilu na jiných sociálních sítích. Upozorňujeme, že zásady ochrany osobních údajů stránky sociální sítě se budou vztahovat na veškerý obsah, který na dané stránce zveřejníte nebo poskytnete. Kromě toho, když zveřejňujete nebo sdílíte obsah či sdělení z našich stránek s jakoukoli sociální sítí třetí strany, umožňujete nám rovněž sdílet informace na sociálních sítích této třetí strany.
  Nemůžeme kontrolovat žádné zásady ani podmínky takových sociálních sítí třetích stran. Například sdílení takových informací na Facebooku může vyžadovat, abychom implementovali soubory cookies a API, abychom usnadnili komunikaci mezi našimi stránkami a Facebookem. Tyto informace, sdílené prostřednictvím souborů cookies a/nebo API, poté začnou podléhat zásadám ochrany údajů společnosti Facebook, které najdete na adrese https://www.facebook.com/full_data_use_policy.  V důsledku toho nemůžeme nést odpovědnost za žádné použití vašich údajů nebo obsahu sociální sítí třetí strany, kterou využíváte na vlastní nebezpečí.


  11) Propojené stránky

  Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo aplikace třetích stran, které nemá pod kontrolou společnost Molson Coors, ani se na ně nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud na kterékoli z těchto webových stránek zveřejníte údaje, řídí se vaše údaje jejich zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám pečlivě si přečíst zásady ochrany osobních údajů jakékoli webové stránky nebo aplikace, kterou využijete.  Nemáme žádnou kontrolu ani pravomoc nad stránkami třetích stran a neneseme odpovědnost za žádné informace, které na dané stránce můžete zveřejnit.
  Upozorňujeme, že pokud nám poskytnete informace prostřednictvím stránky sociálních médií nebo jste aktivní na stránce sociálních médií propojené s našimi stránkami, souhlasíte s naším použitím vašich údajů z jakéhokoli důvodu, jako by se jednalo o údaje odeslané danou stránkou přímo nám.


  12) Doplňující informace

  Součástí našich stránek mohou být interaktivní programy, které poskytují specifické služby od jiné společnosti, jako je označování obsahu tlačítkem „To se mi líbí“ nebo jeho sdílení, často označované jako widgety. Můžete mít příležitost zveřejňovat informace, jako například svou e-mailovou adresu, za účelem shromažďování prostřednictvím widgetu. Widget může také využívat soubory cookies a/nebo shromažďovat údaje o využívání. Informace shromážděné widgetem se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti, která jej vytvořila.


  13) DOTAZY OHLEDNĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OPRAVA ÚDAJŮ a možnosti volby/odhlášení

   

  • Dotazy ohledně ochrany osobních údajů

  Pokud máte jakékoli dotazy či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo pokud byste chtěli jakékoli osobní údaje v našich záznamech zkontrolovat, aktualizovat, opravit nebo odebrat, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací. Jakmile obdržíme vaši žádost o odebrání, vaše osobní údaje ze svých záznamů odebereme, pokud s ohledem na uchování vašich údajů nepodléháme konkrétnímu právnímu požadavku. Kromě případů, kdy zveřejnění údajů vyžaduje zákon, se však můžeme v jakémkoli konkrétním případě rozhodnout neudělit k nim přístup nebo provést revize tam, kde by zátěž či náklady na poskytnutí přístupu byly neúměrné ohrožení bezpečnosti jednotlivce, nebo tam, kde by udělením přístupu byla porušena práva jiných osob.

  Pivovary Staropramen s. r. o.
  Nádražní 84
  150 00 Praha 5
  E-mail: dataprotection@molsoncoors.com

  Upozorňujeme, že e-mailová komunikace není vždy zabezpečena; proto v e-mailech, které jsou nám určeny, neuvádějte žádné citlivé údaje, včetně informací o kreditní kartě.

  Jakékoli požadavky na odstranění nebo změny údajů nemusí nabýt platnosti okamžitě. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět při první možné příležitosti.

  Obyvatelé státu California (nebo v jiných případech, jak vyžadují platné zákony): pokud chcete získat seznam veškerých osobních údajů, které o vás společnost Molson Coors zveřejnila třetím stranám pro účely přímého marketingu v předchozím kalendářním roce, zašlete společnosti Molson Coors poštou písemnou žádost s podpisem na adresu uvedenou výše.

  Podrobnější informace o tom, jak zajišťujeme dodržování s platnou legislativou EU ohledně ochrany osobních údajů a soukromí najdete v níže uvedené části „Doplňující informace pro obyvatele EU“.


  • Aktualizace e-mailem

  Pokud si z našich záznamů přejete odebrat e-mailovou adresu, postupujte podle pokynů k odhlášení uvedených v e-mailech, které od nás obdržíte, nebo se řiďte postupem popsaným v podčásti A výše.


  • Mobilní marketingové aktualizace (SMS a MMS)

  Pokud se rozhodnete přidat na seznam mobilního marketingu, upozorňujeme, že zasílání zpráv SMS (textových) a MMS (multimediálních) je zpravidla spojeno s poplatky za zprávy a data. Tyto poplatky se budou lišit podle vašeho operátora a ceníku. Než se k odběru aktualizací prostřednictvím mobilního telefonu přihlásíte, měli byste si u svého operátora ověřit výši poplatků. Pokud byste chtěli zasílání našich zpráv na mobilní zařízení ukončit, odpovězte na zprávu textem „STOP“ (nebo jinou relevantní zprávou). Další informace o zasílání nebo ukončení zasílání zpráv na mobilní zařízení vám také poskytne váš mobilní operátor.


  • Služby sledování polohy

  Pokud jste již na počítači nebo mobilním zařízení povolili, aby nám zasílalo informace o své poloze, můžete zrušit možnost našeho přístupu k takovým informacím změnou nastavení na svém počítači či mobilním zařízení nebo odinstalováním aplikace.


  • Upozornění push

  Pokud si přejete upozornění push na svém mobilním zařízení vypnout, nahlédněte do nastavení mobilního zařízení.  14) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO OBYVATELE EU
  • Právní báze pro zpracování

   Veškeré zpracování (tj. používání) vašich osobních údajů probíhá na bázi jedné z mnoha zákonných podmínek.  Obecně se jedná o tyto podmínky:


  • Práva obyvatel EU

   Podle platných zákonů můžete mít jako obyvatelé EU ve vztahu ke svým osobním údajům některá nebo veškerá následující práva:

   • Získat kopii svých osobních údajů spolu s informacemi o tom, jak a na jakém základě se tyto osobní údaje zpracovávají;
   • Opravit nepřesné osobní údaje (včetně práva nechat si doplnit neúplné osobní údaje);
   • Odstranit své osobní údaje (za omezených okolností, pokud již osobní údaje nejsou nezbytné pro účely, ke kterým byly shromážděny nebo zpracovány);
   • Omezit zpracování svých osobních údajů v případech, kdy:
    • je vznesena námitka proti přesnosti osobních údajů;
    • zpracování je nezákonné, vy však proti odebrání osobních údajů máte námitky;
    • již vaše osobní údaje nevyžadujeme, ale stále jsou potřebné za účelem stanovení, vykonávání nebo obrany právního nároku;
   • napadnout zpracování, které jsme odůvodnili naším legitimním zájmem (v protikladu k vašemu souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi);
   • zabránit nám v tom, abychom vám zasílali nabídky přímého marketingu;
   • odvolat váš souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje zpracovávali (v případech, kdy toto zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu);
   • vznést námitku proti rozhodnutím založeným výlučně na automatickém zpracování nebo profilování a
   • získat nebo vidět kopii relevantních bezpečnostních opatření, pod jejichž ochranou se vaše osobní údaje přenášejí do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

   Kromě výše uvedeného máte právo podat stížnost u místního dohledového úřadu (například u ICO ve Velké Británii).

   V souvislosti s těmito právy se na nás obracejte prostřednictvím údajů uvedených v části 13. Upozorňujeme, že můžeme požadovat prokázání vaší identity a vyhrazujeme si právo účtovat si v případech, kdy to povoluje zákon, poplatek, například pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Na vaše žádosti se budeme snažit reagovat ve všech relevantních časových rámcích.


  • Mezinárodní přenos pro obyvatele EU

  Měli byste si být vědomi toho, že naše společnost sídlí v USA a vaše osobní údaje se budou rutinně přenášet do Spojených států, kde se budou zpracovávat a archivovat.
  V souvislosti s interním přenášením údajů i využití přidružených společností, poskytovatelů služeb nebo dodavatelů platí, že pokud se osobní údaje přenášejí mimo Evropský hospodářský prostor („EEA“), realizujeme kroky, abychom zajistili, že se údajům dostane stejné úrovně ochrany, jako kdyby zůstaly v EEA, včetně uzavírání smluv o přenosu údajů, za využití standardních smluvních doložek schválených komisí EU, nebo spoléháním na certifikační schémata, jako je právní rámec EU – US Privacy Shield. Můžete mít právo na podrobnosti týkající se mechanismů, v jejichž rámci se vaše údaje přenášejí mimo EEA.


  15) ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Skutečnost, že používáte naše stránky a pokračujete v jejich používání po provedení jakýchkoli změn Zásad ochrany osobních údajů, znamená, že souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.  Pokud s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, tuto stránku nepoužívejte ani nám neposkytujte žádné údaje. 

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním doplnění nebo úprav této stránky, proto vám doporučujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat.

  Abychom vám pomohli zůstat v obraze, co se týče jakýchkoli změn, realizujeme následující dva kroky: (i) výše zaznamenáváme datum, kdy byly Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány; (ii) když provedeme podstatnou změnu Zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme významné oznámení týkající se těchto změn na domovské stránce vedle odkazu na tyto Zásady ochrany osobních údajů, nebo zašleme e-mail všem uživatelům, jejichž osobní údaje má společnost Molson Coors (nebo odpovídající organizační jednotka) k dispozici. Vaše používání jakékoli stránky po zveřejnění jakýchkoli revidovaných Zásad ochrany osobních údajů se bude pokládat za přijetí těchto revidovaných zásad, proto důrazně doporučujeme, abyste Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali.
  Kampak, na Braníček? 18 už bylo?

  Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let.
  Zadejte svůj datum narození.

  //
  Vstoupit